Trích lục đất là gì? Tại sao khi quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai trích lục đất lại được sử dụng như một công cụ hỗ trợ các cấp chính quyền ra quyết định?

Thị trường bất động sản ngày một sôi đồng thì các trường hợp tranh chấp đất đai diễn ra ngày một nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do không có trích lục đất đai hay không hiểu về chúng.

Để có thể nắm vững và hiểu hơn về trích lục đất datnenvungven mời quý khách hàng tham khảo thông tin qua bài viết sau.

Trích lục đất là gì?

Trích lục đất là việc thể hiện lại thông tin của một thửa đất về: Hình dáng, diện tích, vị trí của thửa đất.

Trích lục đất là bản can vẽ trên giấy hoặc trên bản đồ kĩ thuật số, mô tả chính xác ranh giới, phạm vi một khu vực đất nhất định lên bản đồ địa chính.

 Lợi ích từ việc trích lục đất

Giúp cơ quan nhà nước cũng như người sử dụng đất thông qua bản trích lục bản đồ địa chính, biết rõ các thông tin về: diện tích, số thứ tự, bản đồ, địa chỉ thửa đất, mục đích sử dụng đất, chủ sở hữu, các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, bản vẽ thửa đất.

Trích lục bản đồ địa chính là cơ sở để xác thực thông tin về thửa đất.

Tuy vậy, trích lục bản đồ địa chính không được coi là một văn bản pháp lý để chứng minh quyền sử dụng đất.

Giúp người sử dụng đất có được những thông tin về thửa đất mà mình sở hữu, đồng thời thực hiện các quyền về đất đai như: hiến tặng, trao đổi mua bán, thừa kế đất đai.

Trích Lục Đất Là Gì

Các trường hợp cần trích lục đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng kí đất và tài sản gắn liến với đất.

Khi muốn đăng ký đất, tài sản gắn liền với đất hay cấp giấy chứng nhận lần đầu với thửa đất của bạn chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng ranh giới sử dụng đất bị mờ đi hay đã thay đổi thì đến văn phòng đăng ký đất đai và họ sẽ trích đo địa chính thửa đất đó cho bạn.

Mong muốn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

Khi bạn muốn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do bị mất vì lí do nào đó thì văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm trích lục bản đồ địa chính đối với những trường hợp chưa có bản đồ địa chính hoặc chưa trích đo địa chính thửa đất.

Là cơ sở, căn cứ để giải quyết những vụ tranh chấp đất đai

Trong tình huống xảy ra tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình nhưng hòa giải không thành công tại UBND cấp xã. Và việc giải quyết tranh chấp được đưa lên cấp huyện, tỉnh thì lúc này trích lục đất đai, hồ sơ địa chính qua các thời kì liên quan đến thửa đất tranh chấp chính là căn cứ quan trọng để giải quyết tranh chấp trong những tình huống như vậy.

Cá nhân xin giao đất, thuê đất có yêu cầu trích lục đất

Khi nhận giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất của UBND cấp tỉnh thì người xin giao đất, thuê đất sẽ phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm có:

 • Trích lục đất có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc tiến hành trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất từ cơ quan tài nguyên và môi trường.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất

Hồ sơ trình lên được UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất thì cần phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. Trường hợp không có trích lục đất thì sẽ không thể chuyển đổi.

Hồ sơ trình UBND trong trường hợp quyết định thu hồi đất

Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia thì cần có các loại hồ sơ như:

 • Hồ ban hành thông báo thu hồi đất (Điều 9 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT),
 • Hồ sơ ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc (Điều 10 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT),
 • Hồ sơ ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất (Điều 11 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT).

Tất cả các loại hồ sơ nêu trên đều phải có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp trích lục đất đai

 Cơ quan quản lý hồ sơ địa chính dạng số

Hồ sơ địa chính dạng số của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý.

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số đối với những quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mà chưa kết nối với cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Cơ quan quản lý hồ sơ địa chính dạng giấy

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh hoặc văn phòng đăng ký đất đai, sẽ quản lý các tài liệu gồm có:

 • Bản sao lưu giấy chứng nhận; sổ cấp Giấy chứng nhận đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư và tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;
 • Hồ sơ đăng ký của các đối tượng tiếp nhận, thực hiện đăng ký đất đai;
 • Bản đồ địa chính, các loại bản đồ và tài liệu đo đạc khác đang sử dụng để đăng ký, cấp giấy chứng nhận;
 • Sổ địa chính sử dụng để lập cho các đối tượng đăng ký thuộc thẩm quyền;
 • Hồ sơ địa chính đã được lập qua các năm không sử dụng thường xuyên trong việc quản lý đất đai;

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý các tài liệu gồm:

 • Sổ cấp Giấy chứng nhận đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; bản sao lưu Giấy chứng nhận;
 • Hồ sơ đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng ký đất đai;
 • Bản đồ địa chính, các loại bản đồ và tài liệu đo đạc khác sử dụng trong đăng ký và cấp giấy chứng nhận;
 • Sổ mục kê đất đai đang sử dụng trong quản lý đất đai đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; sổ địa chính được lập cho các đối tượng đăng ký.
 • Sổ địa chính, bản sao bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với những trường hợp nộp hồ sơ đăng ký tại UBND xã sẽ do UBND cấp xã quản lý.

Việc bảo quản hồ sơ địa chính thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương theo phân cấp do Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm bảo đảm.

Trích Lục Đất Là Gì

Hồ sơ cấp trích lục đất cần có những giấy tờ gì?

Hồ sơ cấp trích lục đất bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai do cơ quan đăng ký đất cung cấp theo mẫu 01/PYC ban hành kèm theo thông tư số 34/2014/TT-BTNMT;
 • Văn bản hoặc hợp đồng yêu cầu về trích đo địa chính thửa đất, khu đất nếu có, yêu cầu trích đo do cơ quan đăng ký đất đai cung cấp theo mẫu thống nhất;
 • Bản sao các giấy tờ liên quan về sử dụng đất;
 • Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

Trình tự cần thực hiện để được cấp trích lục đất đai

Bước 1: Nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong những cách sau: Gửi văn bản qua đường công văn, fax, bưu điện; có thể gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai.

Bước 2: Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp cơ quan từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

Bước 3: Sau khi cá nhân, tổ chức đã thực hiện xong nghĩa vụ về tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Bước 4: Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định:

 • Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp dữ liệu đất đai ngay trong ngày;
 • Trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo;
 • Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp được xác định bằng việc thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu cung cấp thông qua hợp đồng.

Như vậy, bài viết này giúp quý vị hiểu được trích lục đất là gì? Tại sao lại cần đến trích lục đất cũng như trường hợp nào thì cần đến trích lục đất đai, cơ quan nào có thẩm quyền trong vấn đề này, những hồ sơ cần thiết dùng trong trích lục đất và đặc biệt giúp quý vị biết được trình tự cần thực hiện để được cấp trích lục đất một cách đơn giản nhất. Cảm ơn vì đã đọc bài viết này của chúng tôi, chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Bài viết tham khảo:

Đất nền và đất thổ cư là gì?

Tái định cư là gì và các tiêu chuẩn tái định cư

About the Author

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>