Hạ tầng là gì? Các vai cơ sở hạ tầng là gì? Phân loại hạ tầng ra sao? Đây là một trong những câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm khi có nhu cầu đầu tư vào bất động sản. Bởi vì nói một cách đơn giản, bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu hiểu rõ về cơ sở hạ tầng tại khu vực bạn đang sinh sống hoặc đầu tư.

Ngoài ra, dựa vào cơ sở hạ tầng, bạn có thể dự đoán khả năng và thời gian đạt được lợi tức đầu tư. Hãy cùng datnenvungven tìm hiểu trong bài viết này nhé.

hạ tầng là gì?
Hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng là thuật ngữ dùng để chỉ các thành phần cơ cấu làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế. Về hình thái, cơ sở hạ tầng được hiểu là những tài sản hữu hình như: công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, tài sản hữu hình, lao động tri thức. Trên cơ sở hiện có, một số hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội luôn có xu hướng phát triển và duy trì theo hướng tích cực.

Về đầu tư, cơ sở hạ tầng được coi là sản phẩm, là kết quả của toàn bộ quá trình đầu tư được tích lũy qua nhiều thế hệ. Cơ sở hạ tầng được coi là một bộ phận quý giá góp phần tiết kiệm cho đất nước, đáp ứng mọi yêu cầu, mục tiêu phát triển về mọi mặt của đất nước.

Trong nền kinh tế hàng hóa, cơ sở hạ tầng được coi là hàng hóa công cộng được thiết kế để phục vụ cho lợi ích của toàn xã hội.

hạ tầng là gì?
Hạ tầng là gì?

Qua các khái niệm trên, có thể hiểu cơ sở hạ tầng là điều kiện về vật chất, công nghệ và thiết chế xã hội. Tất cả nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất và đời sống của con người. Bao gồm cả yếu tố phi vật chất và vật chất là sản phẩm của quá trình đầu tư và là nền tảng của sự phát triển xã hội.

Phân loại các loại cơ sở hạ tầng

Tùy theo đặc điểm của từng lĩnh vực mà cơ sở hạ tầng sẽ được phân loại khác nhau. Hỗ trợ tối đa cho các mục đích sử dụng, phát triển và quản lý, như sau:

Phân loại dựa theo lĩnh vực kinh tế – xã hội

 • Cơ sở hạ tầng kinh tế: là bộ phận của ngành phục vụ cho quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc tiếp tục quá trình sản xuất trong quá trình lưu thông hàng hoá. Bao gồm hệ thống giao thông, đường bộ, đường thủy, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng và các hệ thống khác.
 • Cơ sở hạ tầng xã hội: là một bộ phận của lĩnh vực bảo đảm văn hóa, các hoạt động xã hội và các điều kiện chung cho cuộc sống của con người với các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, các dự án công cộng và các ngành khác. 
 • Cơ sở hạ tầng môi trường: là một phần của lĩnh vực phục vụ công tác bảo vệ, giữ gìn và cải thiện môi trường sống, như công trình bảo tồn đất, rừng, biển, công trình phòng chống thiên tai, hệ thống xử lý các chất thải công nghiệp khác,…
 • Cơ sở hạ tầng quốc phòng, an ninh: là bộ phận bảo đảm điều kiện vật chất – kỹ thuật chung của lĩnh vực này bao gồm hệ thống cơ sở sản xuất, cất giữ vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, trang bị,…

Phân loại dựa theo lãnh thổ và dân cư

 • Cơ sở hạ tầng đô thị: Là cơ sở vật chất và công nghệ tồn tại của các đô thị phát triển.
 • Cơ sở hạ tầng nông thôn: Là những cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có ở nông thôn.
 • Cơ sở hạ tầng kinh tế biển: Là những cơ sở vật chất và công nghệ để phát triển kinh tế biển.
 • Cơ sở hạ tầng đồng bằng trung du miền núi: Là cơ sở vật chất – kỹ thuật của đồng bằng, các tỉnh trung du và miền núi.
Hạ tầng là gì?
Hạ tầng là gì?

Phân loại dựa theo các cấp quản lý

 • Cơ sở hạ tầng do Trung ương quản lý: Là những cơ sở vật chất kỹ thuật lớn như sân bay, đường sắt, công trình quốc phòng, an ninh, quốc lộ.
 • Cơ sở hạ tầng do địa phương quản lý: Là cơ sở vật chất kỹ thuật do tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã quản lý như hệ thống cầu – đường, kênh, rạch, giáo dục – y tế, văn hóa – thể thao,…

Phân loại dựa theo tính chất và đặc điểm

 • Cơ sở hạ tầng vật chất: trường học, cơ sở y tế, hệ thống đường giao thông, điện, công trình quốc phòng, an ninh,…
 • Cơ sở hạ tầng phi vật chất: thủ tục hành chính, hệ thống thiết chế xã hội, an ninh trật tự,…

Các giai đoạn cơ bản của cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng của một xã hội sẽ bao gồm ba giai đoạn sản xuất theo một thời kỳ lịch sử nhất định: Quan hệ sản xuất thống trị là quan hệ sản xuất thống trị các quan hệ sản xuất khác. Quan hệ sản xuất thặng dư và quan hệ sản xuất mầm mống.

Trong đó, quan hệ sản xuất thống trị là quan hệ sản xuất chi phối, điều tiết các quan hệ sản xuất khác, cơ sở hạ tầng được chia thành ba loại quan hệ sản xuất khác nhau như vậy phản ánh sự vận động rõ nét và sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất dựa trên con đường kế thừa, phát huy và phát triển.

Hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại sẽ mang lại và tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao hiệu quả và năng suất của nền kinh tế và góp phần giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội.

Hạ tầng là gì?
Các giai đoạn của cơ sở hạ tầng là gì?

Ngược lại, nếu một hệ thống cơ sở hạ tầng kém phát triển thì cũng do các nguyên nhân trên. Không hiện đại hóa sẽ là một trở ngại lớn cho đất nước và người dân. Đối với các quốc gia đang phát triển và phát triển ngày nay có cơ sở hạ tầng yếu kém đang khiến các dòng tài nguyên bị đình trệ, nguồn vốn đầu tư khó hấp thụ và tác động trực tiếp đến nền kinh tế quốc dân.

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam tương đối nhỏ. Không đồng bộ với kết nối không đầy đủ. Cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu giao thông và an toàn giao thông. So với các nước đang phát triển tiên tiến trong khu vực thì cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam còn nhiều hạn chế và chỉ ở mức trung bình. 

Chiến lược phát triển hạ tầng là gì?

Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội trong tương lai của đất nước, nhà nước đã đẩy mạnh phát triển toàn diện về xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông. Đến nay, các chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng đã, đang và sẽ thực hiện, bao gồm:

 • Xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu chính là thiết lập một sân chơi bình đẳng và cải cách hành chính.
 • Chú trọng phát triển các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực. Trong đó, tích cực trau dồi, sản xuất nguồn nhân lực chất lượng cao. Thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa yếu tố con người và sự phát triển của các ứng dụng công nghệ hiện đại.
hạ tầng là gì?
Chiến lược phát triển hạ tầng là gì?
 • Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ.
 • Tập trung nguồn vốn cho các dự án có sức lan tỏa xã hội.
 • Tạo sự liên kết giữa các phương tiện vận tải và các dự án, công trình trong cùng hệ thống tại các vùng kinh tế lớn và các cửa ngõ quốc tế.

Vai trò của cơ sở hạ tầng là gì?

Giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng. Trong đó, cơ sở hạ tầng có vai trò quyết định đến sự xuất hiện và hoàn thiện của kiến ​​trúc thượng tầng. Nghĩa là, kiến ​​trúc thượng tầng sẽ phản ánh rõ ràng một số loại cơ sở hạ tầng.

Do đó, không khó để thấy rằng kiến ​​trúc thượng tầng bị ảnh hưởng đáng kể bởi các quyết định về cơ sở hạ tầng. Vì vậy, sự biến đổi của kiến ​​trúc thượng tầng xã hội phải trải qua quá trình cân nhắc, xem xét từ cơ sở hạ tầng. Bởi vì, đây là gốc của vấn đề và là nền tảng của sự đổi mới.

Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, kiến ​​trúc thượng tầng cũng có tính độc lập tương đối. Nó cũng có khả năng gây tác động ngược lại đối với cơ sở hạ tầng. Nó được coi là một công cụ hữu hiệu để cải tạo và phá bỏ cơ sở hạ tầng cũ và tạo ra những cơ sở hạ tầng mới. Trong trường hợp cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng xấu sẽ cản trở rất lớn đến sự phát triển của xã hội. Do đó, cơ sở hạ tầng sẽ không tránh khỏi bị tác động.

Hạ tầng là gì?
Vai trò của cơ sở hạ tầng là gì?

Ảnh hưởng của kiến ​​trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng được thể hiện thông qua chức năng xã hội của kiến ​​trúc thượng tầng. Điều này bao gồm bảo vệ, duy trì, tăng cường và phát triển cơ sở hạ tầng đã tạo ra nó. Chẳng hạn, kiến ​​trúc thượng tầng ra đời trên cơ sở nền kinh tế mới có thể phản ánh những nhu cầu của nền kinh tế lúc bấy giờ.

Đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Nếu kiến ​​trúc thượng tầng là sản phẩm của cơ sở hạ tầng kinh tế cũ thì tác dụng ngược sẽ xảy ra. Cụ thể, kiến ​​trúc thượng tầng sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là trong một thời gian nhất định và sẽ được cơ sở hạ tầng khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Cơ sở hạ tầng đối với bất động sản

Không quá lời khi nói rằng cơ sở hạ tầng có tác động rất lớn đến ngành bất động sản. Cụ thể, những dự án có cơ sở hạ tầng xung quanh phát triển tốt, bao gồm: kết nối giao thông, tiện ích vùng, mật độ dân cư,… sẽ có giá bán cao hơn, tiềm năng tăng trưởng cao hơn, nếu đáp ứng được các tiêu chí đó.

Tất nhiên, khi chọn mua bất động sản, khách hàng ưu tiên những dự án có cơ sở hạ tầng tốt. Bởi vì, sinh sống tại đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các trung tâm phát triển liền kề. Nhờ đó, việc tiếp cận các tiện ích sinh hoạt cũng trở nên đơn giản hơn. Mang đến sự thuận tiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Hạ tầng là gì?
Hạ tầng là gì?

Bài viết trên đây là những thông tin chi tiết giải thích về cơ sở hạ tầng là gì?, phân loại và vai trò của cơ sở hạ tầng. Việc phân chia cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn thành các loại hình khác nhau có lợi cho việc phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển và sử dụng các loại cơ sở hạ tầng phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Bài viết tham khảo:

About the Author

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>