Trong mua bán bất động sản, quy hoạch quản lý đất đai ha được sử dụng rất rộng rãi. Vậy cách quy đổi đổi từ ha sang mẫu được sử dụng như thế nào 1ha bằng bao nhiêu mẫu cùng datnenvungven tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Ha là gì?

ha là từ viết tắt của hecta bằng 10.000 m2 và bằng 1 héc tô mét vuông (hm2) được sử dụng trong đo đạc quản lý diện tích đất đai, bên cạnh các đơn vị thông dụng là m2, hay km2 –  đơn vị đo lường trung áp dụng trên hệ thống đo lường chuẩn quốc tế Si. Ha thường được sử dụng để đo đạc, quy hoạch các công trình đất đai có diện tích lớn:

1 ha = 1 hm² = 0,01 km² = 10.000 m²  và  1 km² = 1.000.000 m²  = 100 ha 

Nguồn gốc của từ hecta là từ tiếng pháp hecta viết theo phiên âm tiếng pháp là hectare /ɛktaʁ đọc là héc ta. Ngày nay đơn vị ha – hecta được sử dụng là hệ thống đo lường diện tích đất chuẩn trên toàn thế giới.

1 ha bằng bao nhiêu m2 

Đối với mua bán đất thửa nhỏ với các khổ nhà thông dụng diện tích tầm vài trăm m2 thì ha ít được sử dụng. Nhưng với các diện tích đất lớn như đất rừng, đất rẫy , đất ruộng hoặc quy hoạch thành phố rộng lớn thì ha được sử dụng thường xuyên hơn. 

 Ví dụ về 1 ha với mảnh đất hình vuông được tính bằng số đo chiều dài là 100m2 nhân với số đo chiều rộng là 100m2. 

Vậy diện tích của miếng đất là: 100m2x100m2= 10.000m2= 1 ha. 

Vậy 1ha bằng 10.000m2

1ha bằng bao nhiêu km2

Hiện nay, đơn vị đo lường chuẩn được áp dụng trên toàn thế giới viết tắt là SI với quy định rõ ràng về là 3 đơn vị Mét, kilôgam và giây. Trong đó đơn vị được sử dụng đo diện tích đất là m2.

Với đơn vị mét là khoảng cách chiều dài mà một tia sáng có thể đi được trong môi trường chân không trong khoảng thời gian nhất định. 

Trong tính diện tích thì đơn vị áp dụng là m2, với hình vuông 4 cạnh bằng nhau lấy 2 cạnh 1mx1m = 1m2

Chuẩn hệ thống đo lường chiều dài SI thì 1 kilomet = 1000 mét . Quy đổi sang đơn vị đo diện tích thì 1 km2 = 1.000.000 m2

Đối với công thức đo lường chuẩn nhất hiện nay tại Việt Nam thì:  

1 ha = 1 hecta = 10.000 m2. 

Vậy ta có 

1 Ha = 0.01 Km 2 

Khái niệm Công Sào Mẫu

Công sào mẫu là 3 đơn vị được sử dụng trong đo đạc đất đai ở 3 vùng Bắc Trung Nam ở nước ta thường được áp dụng cho đất nông nghiệp, đất trồng cây, trồng lúa, đất rẫy…. Bên cạnh Công và sào thì Mẫu lại là đơn vị được sử dụng rất phổ biến ở Châu Á. 

Thông thường 10 mẫu đất tương đương với 10 sào hoặc 10 công đất. Nhưng tùy theo vùng miền đơn vị tính sào và công đất lại có số m2 khác nhau.

Hiện nay, việc quy đổi về m2 giúp cho việc tính toán quy hoạch quản lý cũng như mua bán thuận lợi và dễ dàng hơn. 

Nhưng ở mỗi địa phương khi sử dụng thước đo là các đơn vị công sào mẫu người giao dịch mua bán, quản lý, đo lường đất đai cần chuyển đúng về đơn vị m2 để thuận lợi trong mua bán đo đạc quản lý.

1ha bằng bao nhiêu mẫu

1 ha bằng bao nhiêu mẫu miền Bắc

Ở Miền Bắc các đơn vị như thước, sào, mẫu được sử dụng rất thường xuyên trong đất nông nghiệp, trồng cây thậm chí là đất ở.

Ta gọi đơn vị mẫu là mẫu Bắc bộ ngoài đơn vị mẫu thì sào Bắc bộ cũng được sử dụng rộng rãi.

 1 mẫu bắc bộ là 10 sào

 1 sào bắc bộ là 360m2. 

Vậy : 1 mẫu bắc bộ = 3600m2

1 Ha = 10.000m2  ta có 1 Ha = 2,778 mẫu Bắc bộ

1ha bằng bao nhiêu mẫu miền Nam

Ở phía Nam nước ta đơn vị mẫu cũng được sử dụng thường xuyên. nhưng quy đổi về đơn vị mét vuông thì diện tích lại nhỏ hơn so với mẫu Bắc bộ. 

1 Mẫu miền nam = 10.000 m2 = 1ha = 1 hecta

1Ha bằng bao nhiêu công

Công là đơn vị đo đất thường sử dụng ở miền Nam, miền Tây thông thường 1 công đất tương đương với 1 sào Nam bộ = 1000m2. 

Như vậy 1 sào Nam bộ sẽ tương đương với 1 Ha. 

1 Ha = 10 sào Nam bộ = 10 công đất

 1ha bằng bao nhiêu sào

Sào ở đây cần căn cứ là sào Nam bộ hay Sào Bắc bộ và Sào Trung bộ, sự khác nhau ở đây là diện tích của các đơn vị tính diện tích đất này khi quy đổi ra m2 là khác nhau:

1 Sào Nam bộ = 1000m2 = 10 ha

1 Sào Bắc bộ = 360m2 = 27.7778 ha

1 Sào Trung bộ = 500m2 = 20 ha

Do đó ta có: 

1 Ha = 10 Sào Nam bộ = 27.778 sào Bắc bộ = 20 sào Trung bộ

Phân biệt cách tính đất bằng công mẫu sào theo 3 vùng Bắc Trung Nam

Các đơn vị tính đất thông dụng tại Bắc bộ

Ở khu vực phía Bắc nước ta các công cụ thường được sử dụng tính đất là thước, sào và mẫu thường được sử dụng trong đo đạc diện tích đất đai nông nghiệp như đất ruộng, đất cấy, đất trồng cây rừng, đôi khi được áp dụng vào cả đất ở .

 Với thước là đơn vị đo đất màu trồng cây nông nghiệp, sào và mẫu được sử dụng nhiều cho đo đạc đồng ruộng trồng lúa. Cùng tùy hoàn cảnh có thể áp dụng cho cả đất nhà ở xen kẽ đất trồng cây. 

Thước:

  • 1 thước = 24m2 = 0.0024 ha
  • 2 thước = 48m2
  • 1 Sào = 360m2 = 15 thước = 27.7778 ha
  • 1 Mẫu bắc bộ = 10 sào = 3600m2 = 0.36 ha

Các đơn vị tính đất thông dụng tại Trung bộ

Ở miền Trung đơn vị đo đất thường được sử dụng là sào và thước gọi chung là Sào Trung Bộ và Thước Trung Bộ.

1 Thước Trung bộ = 33.33 m2

 Với 1 sào Trung Bộ = 500m2 

1 mẫu Trung bộ =  10 sào = 5000 m2

Còn theo cách tính chính xác thì 1 ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ:

Ta có: 1 ha = 20 sào trung bộ = 2 mẫu Trung Bộ

Các đơn vị tính đất thông dụng tại Nam bộ

Tại khu vực Nam Bộ thì đơn vị thông dụng trong sử dụng tính đất là công.  Công đất là đơn vị đo lường cổ của Việt Nam thường được dùng phổ biến ở khu vực miền Nam và miền Tây. 

Công đất là cách gọi quen thuộc hình thành từ xưa của người dân làm nông nghiệp trồng lúa, đất ruộng trồng cây, đất rẫy phát hoang… 

Có 2 loại công là công lớn và công nhỏ. Tại một số địa phương có quy định:

Công nhỏ = 1000 m2

Công lớn = 1296m2. 

từ đây ta có: 1 công nhỏ = 1000m2 = 0.1 ha 

                      1 công lớn = 1296 m2 = 0.1296 ha 

Nhưng cách đo chính xác nhất hiện nay là dựa vào nghị định 86/2012/ND-CP về hướng dẫn đo lường của nhà nước thì việc áp dụng công đất chuẩn được tính như sau:

1 công đất = 1296 m2 = 1/10 mẫu ( Nam bộ)

Bảng tổng hợp quy đổi đơn vị đo diện tích theo vùng miền

1 Mẫu quy ra m2 Mẫu quy ra ha Công/Sào/thước quy ra m2 Công/Sào/thước quy ra ha
Miền Bắc 1 mẫu Miền Bắc = 3600m2 1 ha = 2.778 Mẫu Bắc bộ 1 sào = 360m2 1 ha = 27.7778 sào Bắc bộ

1 ha = 416.667 thước

Miền Trung 1 mẫu miền Trung = 5000m2  1 ha = 2 mẫu Trung bộ 1 sào = 500m2 1 ha = 20 sào Trung bộ

1 ha = 300.03 thước Trung bộ

Miền Nam 1 mẫu miền nam = 10.000 m2 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ 1 công nhỏ = 1sào = 1000 m2

1 công lớn = 1296m2.

1 ha =7.88 công đất

Kết luận

1 ha bằng bao nhiêu mẫu thì ta căn cứ vào đơn vị mẫu được sử dụng cho miền Bắc Trung hay Nam. 1 ha bằng 1 mẫu miền Nam và bằng 2,778 mẫu Bắc bộ và bằng 2 mẫu Trung bộ. 

Ha được sử dụng để quản lý, mua bán đất có diện tích lớn, bên cạnh các đơn vị nhỏ lẻ mỗi miền như thước, công, sào, mẫu. 

Phố biến và dễ sử dụng nhất là  đổi 1 ha ra đơn vị mét vuông. 1 hecta là 10.000m2 là dễ dàng xác định diện tích đất của khu đất, công trình, dự án.

About the Author

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>